USLOVI ZA REKLAMACIJU

Nakon kupovine može se dogoditi da kupac želi da vrati kupljenu robu. Zakon o zaštiti potrošača predviđa ovu mogućnost u određenom vremenskom periodu. Ukoliko je roba vraćena u istom stanju u kojem je i poslata (ispravna i bez oštećenja i roba i ambalaža) može se izvršiti povraćaj novca ili omogućiti zamena za neki drugi proizvod.
Pravo kupca da vrati kupljenu robu legitimno je uz račun ili originalni nalog za isporuku i napisan razlog vraćanja kupljene robe sa brojem dinarskog računa na koji želi da mu se novac refundira ukoliko ne želi zamenu i to u roku od 90 dana od dana preuzimanja robe.

Iz tog razloga, za kupca je najbitnije da dobro proveri preuzetu robu odmah po preuzimanju od kurira.
U slučaju da kupac želi da vrati robu koju je dobio putem kurirske službe, dužan je da u roku od 90 dana od dana prijema robe istu pošalje na adresu „Natura Direct DOO, Poštanski fah 149, 11070 Beograd 29“, sa priloženim originalnim računom ili nalogom za isporuku i kratkim i jasnim objašnjnjem razloga za reklamaciju.

Po prijemu vraćene robe a u zakonskom roku od 7 dana naša služba će doneti odluku o povraćaju novca ili zameni o čemu će kupac biti obavešten.
Ako se dogodi da kupac preuzme pošiljku od kurira u oštećenom stanju, dužan je da u roku od 24 časa kontaktira kurirsku službu koja mu je dostavila porudžbinu, kako bi se napravio zapisik. Ukoliko je pošiljka od kurira stigla neoštećena, a roba je neispravna, u tom slučaju kupac treba da kontaktira nas kako bi zamena bila poslata.

PROCEDURA POVRAĆAJA NOVCA

Od trenutka kada smo primili vraćenu robu (u skladu sa pravilima), potrebno je najviše 14 dana za povraćaj novca.

  • Povraćaj novca se vrši na dinarski račun kupca koji je priložio u pismu u kome je naveo razloge za reklamaciju. kupcu, a na adresu iz porudžbenice.
  • Ne vraćamo novac za poštarinu i dodatne troškove porudžbine.
  • Ne vraćamo novac za troškove povraćaja porudžbine.
  • Garancija važi samo jednom: ako klijent ima više porudžbina, vraćamo novac samo za prvu.
  • Ne izdajemo ponovo račun i nalog za isporuku (dostavnicu).