Чланци

Bol u zglobu ruke

Podlakticu čine dve kosti –žbica i lakatna kost koje se u svom donjem delu zglobljavaju sa kostima ručja i formiraju ručni zglob. Većina mišića šake se pripaja na kostima podlaktice pri čemu prelaze preko ručnog zgloba. Takođe, mišići podlaktice se svojim tetivama završavaju na kostima šake. To je jedan složen zglob, u čijem zglobljavanju učestvuje 5 kostiju – 3 male kosti ručja i dve kosti podlaktice.

Bol u predelu zgloba ruke je veoma česta tegoba. Nekada je ta bol jaka pa osobi otežava normalne aktivnosti. Uzrok bola u zglobu ruke je raznolik. Bolovi u ruci mogu biti uzrokovani bolešću ili povredom koja pogađa bilo koju od struktura u ruci, uključujući kosti, mišiće, zglobove, tetive, krvne sudove ili vezivno (potporno) tkivo.

Progledaj ceo članak