Чланци

Bol u kičmi

Kičma se pruža od glave do karlice i u njen sastav ulaze kičmeni pršljenovi, zglobovi sa hrskavicama, ligamentima, tetivama, nervima i mišićima. Bilo koja od ovih struktura može da dovede do pojave bola. Pršljenovi su međusobno povezani hrskavičavim prstenovima (diskusima) koji amortizuju jače, iznenadne pokrete. Između svaka dva pršljena se nalazi po jedan diskus.Sa zadnje strane pršljena se nalazi trnasti nastavak (processu spinosus), dok je u sredini kičmeni kanal u kome se nalazi kičmena moždina. Kičmena moždina se sastoji od dugih nervnih puteva koji prenose osećaj za dodir, bol, temperaturu, položaj, seksualne osećaje i od puteva koji prenose komande mišićima i unutrašnjim organima. Iz kičmene moždine izlaze motorni i senzitivni korenovi koji potom grade sve živce koji se nalaze u telu. Ispod drugog slabinskog pršljena se nalazi splet nervnih korenova, tzv. konjski rep (cauda equina) .
Progledaj ceo članak

Reumatske bolesti

Reumatske bolesti su najčešće hroničnog toka i uglavnom ne ugrožavaju život direktno, ali smanjuju kvalitet života i radnu sposobnost, pa pored zdravstvenog imaju i socio-ekonomski značaj.

Za sada ne postoji jedinstvena podela reumatskih bolesti obzirom da je uzrok uglavnom nepoznat i način nastanka često nedovoljno razjašnjen. Smatra se da se osobe rode sa genetskom sklonošću koja se ispoljava nakon dejstva nekog faktora iz spoljašnje sredine (stres, virusne infekcije, loše navike u ishrani, višak kilograma…)
Progledaj ceo članak