Чланци

Glukozamin za ubrzanje regeneracije oštećene hrskavice

Glukozamin predstavlja amino šećer koji se normalno nalazi u ljudskog organizmu i predstavlja jedan gradivni materijal koji se koristi za proizvodnju glikozaminoglikana. U daljem procesu se glikozaminoglikani spajaju sa drugim molekulima da bi na kraju nastala hrskavica koja pored molekula koji su zastupljeni u vanćelijskom prostoru, sadrži i ćelije hrskavice.

U dodacima ishrane (suplementima) je uglavnom zastupljen kao glukozamin-sulfat, glukozamin-hidrohlorid ili N-acetil glukozamin kako bi bio stabilniji prilikom preuzimanja u tankom crevu. Unošenje glukozamina predstavlja samim tim i limitirajući faktor za njegovo stvaranje u samom organizmu.
Progledaj ceo članak