Чланци

Glukozamin za ubrzanje regeneracije oštećene hrskavice

Glukozamin predstavlja amino šećer koji se normalno nalazi u ljudskog organizmu i predstavlja jedan gradivni materijal koji se koristi za proizvodnju glikozaminoglikana. U daljem procesu se glikozaminoglikani spajaju sa drugim molekulima da bi na kraju nastala hrskavica koja pored molekula koji su zastupljeni u vanćelijskom prostoru, sadrži i ćelije hrskavice.

U dodacima ishrane (suplementima) je uglavnom zastupljen kao glukozamin-sulfat, glukozamin-hidrohlorid ili N-acetil glukozamin kako bi bio stabilniji prilikom preuzimanja u tankom crevu. Unošenje glukozamina predstavlja samim tim i limitirajući faktor za njegovo stvaranje u samom organizmu.
Progledaj ceo članak

Artroza zglobova

Artroza (ili kako se sada u anglosaksonskoj literaturi sve više sreće naziv osteartritis) je najčešća degenerativna bolest zglobova koja se karakteriše propadanjem hrskavice. Najčešće se komplikuje upalom samog zgloba ili je pak nastala kao posledica upale zgloba. Artroza nikada ne dovodi do smrti pacijenta ali otežava njegov život zbog konstantnih bolova i ograničenja pokretljivosti. To je sporoprogresivna bolest zglobova, što znači da se simptomi razvijaju postepeno, godinama.
Progledaj ceo članak

Bol u skočnom zglobu

Skočni zglob je složeni zglob u čijem zglobljavanju učestvuju tri kosti. Formiraju ga golenjača, lišnjača i skočna kost . Na donjem okrajku golenjače se nalazi unutrašnji zglob, dok se na donjem okrajku lišnjače nalazi spoljšnji zglob. Ove kosti povezane su nizom ligamenata. Skočni zglob omogućava da se stopalo savije nagore i nadole kao i sa jedne na drugu stranu. Skočni zglob je veoma važan zglob jer pre svega nosi težinu čitavog tela. Funkcionalnost i elastičnost skočnom zglobu daje spoljašnji zglob, dok mu stabilnost pruža unutrašnji zglob zajedno sa deltoidnim ligamentom.

Progledaj ceo članak

Bol u kolenu

U izgradnji kolenog zgloba učestvuju tri kosti:

  • donji kraj butne kosti,
  • gornji kraj golenjače i
  • patella (čašica).

Progledaj ceo članak

Bolovi u zglobovima prstiju

Zglobovi prstiju obuhvataju zglobove prstiju šake i zglobove prstiju stopala. Svi predstavljaju male zglobove koji su obložni hrskavicom koja omogućava nesmetano klizanje dva zgloba bez stvaranja trenja. Oko zglobova se nalazi kapsula koja dodatno štiti zglob i luči lubrikant za podmazivanje zglobova. Kosti prstiju se nazivaju članci (falange) i ima ih ukupno 14 na jednoj ruci odnosno 14 na jednom stopalu i isti toliki broj zglobova. Falange koje se zglobljavaju sa kostima zapešća (metakarpalne kosti) se nazivaju proksimalnim falangama, a falange koje se nalaze na donjem kraju, gde je i nokatna ploča su distalne falange. Svi prsti sem palca imaju 3 falange – proksimalnu, središnju i distalnu. Palac se sastoji samo od dve falange – proksimalne i distalne.

Kao i kod svih zglobova, i ovi zglobovi sa starenjem postaju podložniji propadanju što se manifestuje bolom kao prvom tegobom. Mnoge povrede uglavnom dovede do deformacije prstiju, što u današnje vreme predstavlja veliki socijalni problem obzirom na ogromnu pažnju usmerenu upravo na estetiku. Ručni zglob, a i sami prsti su još od davnina predstavljali simbol ženske lepote. Iako je često bol u zglobovima prstiju uzrokovan problemima u samom zglobu, takođe može nastati u tetivi, nervima ili samoj koži koja prekriva zglobove prstiju.

Progledaj ceo članak