Entries by

Bol u kuku

Zglob kuka čine dve kosti – butna kost i karlična kost. Butna kost svojom gornjom kugličnom glavom prijanja u udubljenje karlične kosti koje je anatomski prilagođeno ovom delu butne kosti. I pored mnogih veza koje ojačavaju ovaj zglob, i kapsule koja štiti zglob, veoma su česta isčašenja ovog zgloba.

Bol u kičmi

Kičma se pruža od glave do karlice i u njen sastav ulaze kičmeni pršljenovi, zglobovi sa hrskavicama, ligamentima, tetivama, nervima i mišićima. Bilo koja od ovih struktura može da dovede do pojave bola. Pršljenovi su međusobno povezani hrskavičavim prstenovima (diskusima) koji amortizuju jače, iznenadne pokrete. Između svaka dva pršljena se nalazi po jedan diskus.Sa zadnje […]

Bol u skočnom zglobu

Skočni zglob je složeni zglob u čijem zglobljavanju učestvuju tri kosti. Formiraju ga golenjača, lišnjača i skočna kost . Na donjem okrajku golenjače se nalazi unutrašnji zglob, dok se na donjem okrajku lišnjače nalazi spoljšnji zglob. Ove kosti povezane su nizom ligamenata. Skočni zglob omogućava da se stopalo savije nagore i nadole kao i sa […]

Bol u vratu i ramenu

Bol u vratu je čest problem koji pogađa najčešće odrasle osobe u nekom trenutku njihovog života. Bol u vratu može zahvatiti samo vrat i ramena, ili se može prenositi niz ruku. Uglavnom je reč o tupom bolu. Određeni znaci i simptomi, kao što su ukočenost ili slabost mišića u ruci, mogu pomoći u određivanju uzroka […]

Bolovi u zglobovima prstiju

Zglobovi prstiju obuhvataju zglobove prstiju šake i zglobove prstiju stopala. Svi predstavljaju male zglobove koji su obložni hrskavicom koja omogućava nesmetano klizanje dva zgloba bez stvaranja trenja. Oko zglobova se nalazi kapsula koja dodatno štiti zglob i luči lubrikant za podmazivanje zglobova. Kosti prstiju se nazivaju članci (falange) i ima ih ukupno 14 na jednoj […]

Bol u zglobu ruke

Podlakticu čine dve kosti –žbica i lakatna kost koje se u svom donjem delu zglobljavaju sa kostima ručja i formiraju ručni zglob. Većina mišića šake se pripaja na kostima podlaktice pri čemu prelaze preko ručnog zgloba. Takođe, mišići podlaktice se svojim tetivama završavaju na kostima šake. To je jedan složen zglob, u čijem zglobljavanju učestvuje […]

Bol u laktu

Lakat je složeni zglob u čijem zglobljavanju učestvuju tri kosti: ramena kost (humerus), žbica i lakatna kost. Sve kosti koje učestvuju u zglobljavanju su prekrivene hrskavicom. Oko zgloba se nalazi zglobna čaura a u samom zglobu se nalaze nekoliko burzi koje smanjuju trenje prilikom pokreta. Zglobne veze (ligamenti) koji okružuju zglob imaju ulogu stabilizatora. U […]

Reumatske bolesti

Reumatske bolesti su najčešće hroničnog toka i uglavnom ne ugrožavaju život direktno, ali smanjuju kvalitet života i radnu sposobnost, pa pored zdravstvenog imaju i socio-ekonomski značaj. Za sada ne postoji jedinstvena podela reumatskih bolesti obzirom da je uzrok uglavnom nepoznat i način nastanka često nedovoljno razjašnjen. Smatra se da se osobe rode sa genetskom sklonošću […]