bol u zglobu ruke

Bol u zglobu ruke

Podlakticu čine dve kosti –žbica i lakatna kost koje se u svom donjem delu zglobljavaju sa kostima ručja i formiraju ručni zglob. Većina mišića šake se pripaja na kostima podlaktice pri čemu prelaze preko ručnog zgloba. Takođe, mišići podlaktice se svojim tetivama završavaju na kostima šake. To je jedan složen zglob, u čijem zglobljavanju učestvuje 5 kostiju – 3 male kosti ručja i dve kosti podlaktice.

Bol u predelu zgloba ruke je veoma česta tegoba. Nekada je ta bol jaka pa osobi otežava normalne aktivnosti. Uzrok bola u zglobu ruke je raznolik. Bolovi u ruci mogu biti uzrokovani bolešću ili povredom koja pogađa bilo koju od struktura u ruci, uključujući kosti, mišiće, zglobove, tetive, krvne sudove ili vezivno (potporno) tkivo.

Koji je mogući uzrok bola u ručnom zglobu?

Razlog bola u ručnom zglobu može biti padanje na ruke (pri čemu može doći do uganuća zgloba), poslovi za računarom, sport, propadanje hrskavice, nastanak bolesti zglobova u starosti – sve su to neki od uzroka koji mogu dovesti do pojave bola. Osoba oseća bol u predelu ručnog zgloba, smanjuje se opseg pokreta, ispadaju joj predmeti iz ruku, može se javiti i crvenilo i otok. Zglobovi imaju prag tolerancije na iščašenje i prelom, kada se taj prag prekorači dolazi ili do preloma ili do uganuća. Bol u zglobu ruke takođe može biti posledica neke druge bolesti kao što je šećerna bolest. Kod obolelih od šećerne bolesti dolazi do oštećenja nerva, što se može manifestovati bolom ili peckanjem, žarenjem.

Neki od najčešćih uzroka bolova u zglobu ruke su:

Tendinitis – koji je čest problem i može uzrokovati bol i otok. Tendinitis na zglobu ruke javlja se zbog upale neke od tetiva u ručnom zglobu, a lečenje uglavnom ne zahteva operaciju.

Tenosinovitis – predstavlja upalu tetive i njene ovojnice.

Uganuće ručnog zgloba – javlja se prilikom pada što rezultuje bolom i otežanim korišćenjem tog zgloba.

Sindrom karpalnog tunela– je stanje koje nastaje zbog povećanog pritiska na središnji živac koji prolazi kroz uzak prostor između tetiva u ručnom zglobu. Ukoliko dođe do uvećanja ili upale tetive koje izgrađuju karpalni tunel, ovaj prostor se još vise sužava i nastaje pritisak na nerv. Rezultat je bol, slabost mišića palca, kažiprsta, srednjeg prsta i polovine domalog prsta jer su upravo to mišići koje inerviše ovaj živac.

Artritis – je problem koji može uzrokovati bol u zglobu ruke i teškoće u obavljanju normalnih aktivnosti. Postoji nekoliko uzroka artritisa, no srećom postoje i brojni tretmani za lečenje artritisa zgloba ruke.

Prelomi – su česte ortopedske povrede, koje zahtevaju nošenje gipsa.

Ako je zglob istegnut, to ne znači da su ligamenti oštećeni. U tom slučaju lečenje zavisi od toga da li su ligamenti istegnuti ili je došlo do njihovog pucanja. Ako su samo istegnuti, tretman je mirovanje, hlađenje, i imobilizacija zavojem, a ako je došlo do pucanja,često je neophodna je operacija.

Koje osobe imaju veći rizik?

Bol u ručnom zglobu se može desiti svakome – bez obzira da li se puno sedi, ili je osoba veoma aktivna ili negde između. Međutim postoje situacije gde je veći rizik za nastanak ove tegobe:

    • Sportska aktivnost – povrede zglobova su uobičajene u mnogim sportovima, kako u onima koji uključuju udar, tako i onima koji uključuju ponavljajući stres na ručnom zglobu. To mogu biti fudbal, kuglanje, golf, gimnastika, snoubording, tenis…
    • Ponavljajući rad – skoro svaka aktivnost koja uključuje ruke i zglobove – čak i pletenje i šišanje kose – ako se izvodi često može dovesti do bola u zglobu.
    • Bolesti i stanja – trudnoća, šećerna bolest, gojaznost, reumatoidni artritis i giht mogu povećati rizik od razvoja sindroma karpalnog tunela.

Kada osoba treba da se javi lekaru?

Svaka osoba bi trebalo da konsultuje svog lekara za svaku bol koja traje duže od nedelju dana, javlja se noću ili prilikom odmora ili neke lakše fizičke aktivnosti. Takođe, ako se pojave znaci upale kao što su crvenilo, otok, poremećaj funkcije tog zgloba i topao zglob. Prilikom svake povrede bi trebalo otići kod lekara kako bi se sprečio nastanak deformiteta zgloba.

Šta podrazumeva lečenje bola u zglobu?

Lečenje bola zavisi od porekla samog bola, i tu je veoma važno dobro postavljanje dijagnoze.

Lečenje pre svega obuhvata neke opšte mere koje osoba mora da preduzme i lečenje tegoba lekovima za uklanjanje bola i suzbijanje upale. Kao poseban vid lečenja se izdvaja hirurško lečenje ali ono se ne primenjuje kod svih stanja koje dovode do bola.