bol u laktu

Bol u laktu

Lakat je složeni zglob u čijem zglobljavanju učestvuju tri kosti: ramena kost (humerus), žbica i lakatna kost. Sve kosti koje učestvuju u zglobljavanju su prekrivene hrskavicom. Oko zgloba se nalazi zglobna čaura a u samom zglobu se nalaze nekoliko burzi koje smanjuju trenje prilikom pokreta. Zglobne veze (ligamenti) koji okružuju zglob imaju ulogu stabilizatora. U ovom zglobu su mogući pokreti savijanja, opružanja i rotacijski pokreti izvrtanja i uvrtanja.

Sa zadnje strane zgloba lakta, prolazi lakatni nerv koji inerviše mišiće malog prsta i polovinu mišića domalog prsta i omogućava njihovo pokretanje. Zbog te pozicije, povrede zgloba lakta mogu da poremete pokrete malog i domalog prsta zbog mogućeg oštećenja nerva.

Koji su sve uzroci bola u laktu?

Bolovi u laktu mogu biti posledica artritisa, ali generalno je ovaj zglob mnogo manje sklon propadanju u odnosu na mnoge druge zglobove . Do pojave bola mogu da dovedu sledeća stanja:

  • Prelom kosti izaziva veoma teško stanje koje pored bola prati i ograničenu pokretljivost zgloba.
  • Burzitis – zapaljenje sluzne kesice (burze). Zapaljenje sluzne kese se javlja kod ponavljajućih i dugotrajnih opterećenja burze. Veće opterećenje burze se javlja kod čestih padova na lakat, oslanjanje na laktove u dužem period i sl. Razvoju burzitisa doprinosi i neadekvatan oporavak posle treninga, slabih mišića, nezagrevanje pre treninga, preterani napor. Burzitis se leči lekovima protiv bolova i upale, i uglavnom prolazi kroz nekoliko nedelja.
  • Golferski lakat – je stanje koje se karakteriše povredom mišića koji se pripaja na unutrašnjem delu lakatnog zgloba i rezultuje jakim bolom u tom delu.
  • Teniski lakat – bolno stanje koje se javlja usled preopterećenja tetive mišića koji se pripaja na spoljašnjoj kvržici ramene kosti.
  • Osteoartritis (bolest koja uzrokuje razgradnju zglobova),
  • Reumatoidni artritis (upalna bolest zglobova),
  • Tendinitis – upala tetiva
  • Povrede bacanja – Takozvani “bacački lakat”, ove vrste povreda uzrokovane su preteranom upotrebom lakta kod bejzbola.
  • Infekcije lakatnog zgloba ili neke od struktura lakatnog zgloba.
  • Sindrom kubitalnog tunela

Kada se javiti lekaru?

Obavezno treba posetiti lekara ako osoba ima: očigledne deformacije u laktu, jake bolove, otoke i modrice oko zglobova i bol koja se javlja čak i kada ne koristite ruku.

Postavljanje dijagnoze:

Većina problema ove vrste se može dijagnostikovati i lečiti nakon jednostavnog pregleda, i verovatno osobi neće trebati nikakvi posebni testovi. Lekar može predložiti rendgensko snimanje, koje može pokazati promene u građi kosti i da li ima nekog deformiteta. U retkim slučajevima, kada je teško postaviti dijagnozu, lekar se može odlučiti i za magnetnu rezonancu Ili ultrazvuk. Ako postoji sumnja na sindrom kubitalnog tunela (nastaje zbog pritiska na lakatni nerv), biće potrebno odraditi test provodljivosti nerava.

Lečenje bola u laktu:

U zavisnosti od uzroka bola zavisi i lečenje.

Uglavnom se uganuća, istegnuća leče RICE procedurom koja podrazumeva mirovanje, hlađenje, imobilizaciju zavojem i elevaciju povređene ruke. Pored ovoga, koriste se i antiupalni lekovi i lekovi protiv bolova. Nakon oporavka, sledi fizikalna terapija za jačanje mišića.

Bol koji se javlja kod preloma kosti se tretira hirurški ako je u pitanju otvoren prelom (kost viri iz tela, u kontaktu je sa spoljašnjom sredinom) ili rice procedurom ako je u pitanju zatvoren prelom (kod zatvorenog preloma kost nema kontakt sa spoljašnjom sredinom).

Drugi uzroci lakatnog bola zahtevaju specifičan tretman. Na primer, celulitis ili apsces lakta obično zahtevaju antibiotike. Drugi problemi, kao što je lakatna bol izazvana reumatoidnim artritisom, mogu zahtevati različite tretmane koji mogu uključivati lekove protiv upale i protiv bolova, antireumatske lekove ili čak hirurško lečenje. Neki pacijenti mogu imati koristi od fizikalne terapije ili od upotrebe ortoza.