Da li se bolest i poslovne obaveze mogu uskladiti?

Da li se bolest i poslovne obaveze mogu uskladiti?

Ako napravite dobar raspored svojih poslovnih obaveza i prilagodite ih mogućnostima koje su ograničene zbog artritisa to vas može učiniti korisnijim na poslu. Možete raditi skraćeno radno vreme, ali za to vreme trebalo bi da dajete svoj maksimum. Na taj način postićićete bolje rezultate. Izgleda nemoguće, ali je ostvarivo.
Istraživanja su potvrdila da kompanije koje zaposlenima, koji boluju od artritisa, omoguće prilagođeno radno vreme, kao i radno mesto, imaju mnogo bolje rezultate od svih zaposlenih i smanjene celokupne troškove.

Mnogi poslodavci danas preispituju tradicionalno radno vreme i prave skraćeno kako bi zadržali i zaposlene sa zdravstvenim smetnjama poput reumatskih problema. Pokazalo se da ti zaposleni svakako mogu biti produktivni kao i oni sa punim radnim vremenom. Mnogi radnici sa reumatskim problemima žele da nastave da rade ali ne sa radnim vremenom od 9 do 5.

Ako želite da skratite radni dan koristite sledeće strategije:

Postavite sebi sledeća pitanja pre nego što od poslodavca zatražite skraćeno radno vreme: Koja bi bila moja idealna pozicija? Da li mogu da budem produktivan i pored skraćenog radnog vremena?

Isplanirajte posao sa skraćenim radnim vremenom u pisanom obliku

Napravite dokument koji opisuje svaki detalj – od koliko sati biste radili na poslu, na kom radnom mestu bi ste dali svoj maksimum, kako će se procenjivati vaša nova pozicija.

Nemojte ulaziti u konflikte sa poslodavcom

Umesto toga, objasnite svom poslodavcu na koji način biste uspeli da postignete maksimum za skraceno radno vreme, umesto za 40 radnih sati nedeljno. Ukoliko bi vam uslovi odgovarali, onda počnite što pre sa poslom.