glukozamin

Glukozamin za ubrzanje regeneracije oštećene hrskavice

Glukozamin predstavlja amino šećer koji se normalno nalazi u ljudskog organizmu i predstavlja jedan gradivni materijal koji se koristi za proizvodnju glikozaminoglikana. U daljem procesu se glikozaminoglikani spajaju sa drugim molekulima da bi na kraju nastala hrskavica koja pored molekula koji su zastupljeni u vanćelijskom prostoru, sadrži i ćelije hrskavice.

U dodacima ishrane (suplementima) je uglavnom zastupljen kao glukozamin-sulfat, glukozamin-hidrohlorid ili N-acetil glukozamin kako bi bio stabilniji prilikom preuzimanja u tankom crevu. Unošenje glukozamina predstavlja samim tim i limitirajući faktor za njegovo stvaranje u samom organizmu.

Glukozamin se najčešće dobija iz hitina prisutnog u ljušturama školjki i rakova. Nakon oralnog unosa ovog preparata, on se dobro preuzima u tankom crevu – čak 90% i nakon prolaska kroz jetru, odlazi u zglob gde se nakuplja i ostvaruje svoje efekte ubrzavajući proizvodnju proteoglikana. Proteoglikani su posebna vrsta molekula koji se sastoje od proteina koji čini središte molekula i glikozaminoglikana koji su koncentrično poređani (podsećaju na četkicu za epruvete). Reč je o molekulima koji su nevidljivi golim okom i mogu se videti samo elektronskim mikroskopom i predstavljaju gradivne komponente hrskavice.

Zašto ljudi unose glukozamin?

Ljudi unose glukozamin kako bi ubrzali regeneraciju oštećene hrskavice koja se oštetila bilo zbog neke povrede ili degenerativnog procesa koji dovodi do neravnoteže izmedju regeneracije i oštećenja budući da se u normalnim uslovima takođe dešavaju oštećenja hrskavice zgloba ali organizam je u stanju da ispravi oštećenja hrskavice.

DOKAZI:

Istraživanja o specifičnoj upotrebi glukozamina su pokazala:

  • Artroza – Upotreba glukozamina u formi glukozamin-sulfata u degenerativnim oboljenjima zglobova dovodi do smanjenja bola, pa je studijama dokazano da unos glukozamin-sulfata pokazuje protivupalno dejstvo i usporava propadanje hrskavice. Da bi se efekat video mora da se koristi dugo i kontinuirano (2-8 nedelja.)
  • Reumatoidni artritis – Upotreba glukozamin-hidrohlorida kod reumatoidnog artritisa je pokazala smanjenje bola, ali ne i prestanak bola. Takođe nije potvrđeno protivupalno dejstvo.

Glukozamin može pružiti olakšanje bola kod osoba koje pate od bolova u zglobovima zbog propadanja hrskavice. Uglavnom je bezbedan, i može biti dobra opcija osobama koje ne koriste nesteroidne protivzapaljenske lekove. Kada se dnevna doza od 1500mg ne prelazi, glukozamin je poprilično bezbedan.