USLOVI ZA REKLAMACIJU

Nakon kupovine može se dogoditi da kupac želi da vrati kupljenu robu. Zakon o zaštiti potrošača predviđa ovu mogućnost u određenom vremenskom periodu. Ukoliko je roba vraćena u istom stanju u kojem je i poslata (ispravna i bez oštećenja i roba i ambalaža) može se izvršiti povraćaj novca ili omogućiti zamena za neki drugi proizvod.
Pravo kupca da vrati kupljenu robu legitimno je uz račun
ili originalni nalog za isporuku i napisan razlog vraćanja kupljene robe sa brojem dinarskog računa na koji želi da mu se novac refundira ukoliko ne želi zamenu i to u roku od 90 dana od dana preuzimanja robe.

Iz tog razloga, za kupca je najbitnije da dobro proveri preuzetu robu odmah po preuzimanju od kurira.
U slučaju da kupac želi da vrati robu koju je dobio putem kurirske službe, dužan je da u roku od
90 dana od dana prijema robe istu pošalje na adresu „Natura Direct DOO, Poštanski fah 149, 11070 Beograd 29“, sa priloženim originalnim računom ili nalogom za isporuku i kratkim i jasnim objašnjnjem razloga za reklamaciju.

Po prijemu vraćene robe a u zakonskom roku od 7 dana naša služba će doneti odluku o povraćaju novca ili zameni o čemu će kupac biti obavešten.
Ako se dogodi da kupac preuzme pošiljku od kurira u oštećenom stanju, dužan je da u roku od 24 časa kontaktira kurirsku službu koja mu je dostavila porudžbinu, kako bi se napravio zapisik. Ukoliko je pošiljka od kurira stigla neoštećena, a roba je neispravna, u tom slučaju kupac treba da kontaktira nas kako bi zamena bila poslata.

PROCEDURA POVRAĆAJA NOVCA

Od trenutka kada smo primili vraćenu robu (u skladu sa pravilima), potrebno je oko 5 nedelja za proceduru povraćaja novca.

  • Povraćaj novca se vrši na dinarski račun kupca koji je priložio u pismu u kome je naveo razloge za reklamaciju. kupcu, a na adresu iz porudžbenice.
  • Ne vraćamo novac za poštarinu i dodatne troškove porudžbine.
  • Ne vraćamo novac za troškove povraćaja porudžbine.
  • Garancija važi samo jednom: ako klijent ima više porudžbina, vraćamo novac samo za prvu.
  • Ne izdajemo ponovo račun i nalog za isporuku (dostavnicu).